Strategie

Bedrijfsstrategie

Een duidelijke bedrijfsstrategie is noodzakelijk om een visie te bepalen voor de korte en de middellange termijn van je bedrijf, voor de interne organisatie en voor de (toekomstige) besluitvorming. Door een strategieplan op te stellen en daarin realistische doelen te benoemen, zal de operationele uitvoering van deze doelen beter beklijven in het bedrijf en zorgt het ervoor dat de gekozen bedrijfsstrategie ook helpt bij het maken van de juiste keuzes die je als ondernemer elke dag moet maken.

3 redenen voor een heldere strategie

  • De richting die je met je bedrijf op wilt, ligt vast in een plan. Het nemen van zakelijke beslissingen wordt zo makkelijker; er is immers een leidraad.
  • Je medewerkers zijn meer gemotiveerd wanneer ze kennis hebben van de achtergrond van je bedrijfsmatige keuzes. Het helpt wanneer zij weten waarom je bv. de positionering, het aanbod of afzetmarkten wilt veranderen of vernieuwen.
  • Om je bedrijfsdoelen blijvend te behalen, moet je zo nu en dan stilstaan bij ontwikkelingen in je omgeving en de eerder gekozen strategie nog eens tegen het licht houden. Misschien is het goed om de eerder bepaalde aanpak bij te stellen, bv. door veranderde wensen van je klanten.

Strategieplan

De consultants van AAB Consultancy begeleiden je graag bij het opstellen en implementeren van een strategieplan om zo de juiste keuzes te maken voor de korte en middellange termijn van je bedrijf. Samen komen we tot een hoogwaardig plan met daarin realistische en uitvoerbare doelen. Bij het tot stand komen van een strategieplan komen alle aspecten van je bedrijf aan de orde. We stellen ook een uitgebreide sterkte-zwakte analyse op van je onderneming.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek!