Reorganisatie

Veranderingen

Reorganisatie, herstructurering, verandermanagement of crisismanagement, begrippen waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen. Wanneer je bedrijf niet meer kan inspelen op nieuwe omstandigheden, waardoor omzet en marges onder druk komen te staan, is ingrijpen noodzakelijk.

Reorganisatieproces

Als deze omstandigheden zich voordoen zijn ondernemers, vanuit een positieve gedachte om de onderneming te laten voortbestaan, vaak te laat met het nemen van ingrijpende maatregelen. Reorganiseren kost tijd, maar ook geld en dat laatste is er vaak niet meer. Daarom is het essentieel om een plan van aanpak op te stellen. Zorg er daarnaast voor dat je, vanaf het moment dat je besloten hebt om je bedrijf te reorganiseren, je medewerkers informeert. Geef duidelijkheid over de oorzaak en de gevolgen van de reorganisatie. Dit voorkomt speculatie en spanning op de werkvloer.

Helaas wordt het reorganisatieproces vaak overgeslagen, met als consequentie de verkoop van onderdelen en/of activa van het bedrijf, een crediteurenakkoord, een ‘sterfhuisconstructie’ of een faillissement met of zonder doorstart. Kortom: geen al te florissante situaties en vooruitzichten waar je als ondernemer mee geconfronteerd wilt worden.

Dreigende crisis

Wanneer je bedrijf in een acute crisis is of dreigt te komen, kan AAB Consultancy je ondersteunen. Het is essentieel om onze consultants in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen om nare situaties te voorkomen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek!